Procesgeograaf in gebiedsontwikkeling


Een geograaf kijkt gericht naar de wereld om zich heen. Hoe gebruiken mensen de ruimte? En waarom op die manier? Wat vinden mensen belangrijk in hun leef- of werkomgeving? Vaak hebben lang niet alle nette voortuinen een nette achtertuin. En meestal is het prima als het eigen stoepje is geveegd. Maar daarbuiten.......Om nog maar te zwijgen over wat er zich soms achter de voordeur afspeelt.


Belangen, meningen, verwachtingen
Vastgoed en stads/dorpsvernieuwing zijn werkvelden met verschillende en mogelijk tegengestelde belangen. De meeste ruimte is van ons allemaal. Zo ervaren we dat. De gedachte ‘not in my back yard’ (NIMBY) is gemakkelijk aan te vullen met ‘Niet in mijn voortuin, straat, buurt, wijk of stad’! Omdat we ervaren dat alle ruimte van ons allemaal is, heeft iedereen er een mening over. Over wat mooi is, wat past, wat goed is voor de buurt, enzovoort. Dat maakt verandering en vernieuwing ingewikkeld, maar zeker ook uitdagend.

Het succes van gebiedsontwikkeling is in mijn ogen gebaseerd op de volgende principes:
 · Flexibiliteit in functionaliteit
 · Onvoorwaardelijk kiezen voor waardevastheid
 · Samenwerking: vertrouwen geven en krijgen
 · Echt werk maken van problemen achter de voordeur

Meer weten over mijn invulling van deze principes? Neem gerust contact op.

Cauberg 16 | 3524 LJ Utrecht | 06 51 49 19 93 | mail@dianabak.nl Ontwerp Yellow Pirates | Consultatie en Realisatie OOSTERHOFF SITE DESIGN